Locuri de munca 

ANUNȚ! Spitalul Municipal Moreni angajează. Vezi care sunt posturile disponibile

ANUNȚ! Spitalul Municipal Moreni angajează. Vezi care sunt posturile disponibile

Spitalul Municipal Moreni, județul Dâmbovița, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de referent de specialitate, debutant – Compartimentul CSM, PSI, PCSU.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor:
  • studii superioare cu diplomă de licență;
  • absolvent curs „Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă”;
  • absolvent sau în curs de absolvire curs tehnic PSI;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului:
  • nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției.
 • 22 februarie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
 • 24 februarie 2022, ora 10.00: proba practică;
 • 28 februarie 2022, ora 10.00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe siteul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Spitalul Municipal Moreni, Strada 22 Decembrie  1988 nr. 18, județul Dâmbovița, telefon: 0245/666.036.

Articole care te-ar putea interesa...

LASA UN COMENTARIU!

Parerea ta conteaza!

×

Dă-ne un like pe Facebook