Locuri de munca 

Universitatea „Valahia” din Târgoviște angajează auditor. Vezi oferta 

Universitatea „Valahia” din Târgoviște angajează auditor. Vezi oferta 

Universitatea „Valahia” din Târgoviște organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, de auditor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare cu diplomă de licență în domeniul economic, juridic sau tehnic;
 • cunoașterea normelor specifice activității de auditor intern,
 • vechime minimă 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 octombrie 2021, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 02 noiembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă, la sediul Rectoratului – sala CA, et. 3, Campus – Târgoviște, aleea Sinaia nr. 13, județul Dâmbovița;
 • 08 noiembrie 2021, ora 10.00: proba interviu, la sediul Rectoratului – sala CA, et. 3, Campus – Târgoviște, aleea Sinaia nr. 13, județul Dâmbovița.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relații suplimentare se pot obține la Universitatea „Valahia” din Târgoviște, aleea Sinaia nr. 13, județul Dâmbovița, telefon 0245/206101, int. 9013-B.R.U.S.

sursa foto: Pixabay.com

Articole care te-ar putea interesa...

LASA UN COMENTARIU!

Parerea ta conteaza!

×

Dă-ne un like pe Facebook