Locuri de munca 

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet organizează concurs – Vezi detalii

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet organizează concurs – Vezi detalii

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, județul Dâmbovița, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de cercetător științific, grad I, în domeniul genetică și ameliorare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare de lungă durată în piscicultura, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • să dețină titlul științific de doctor – domeniul piscicultură;
 • să aibă cel puțin 5 lucrări reprezentative publicate;
 • să aibă vechime în activitatea de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 9 ani; pentru candidații care provin din afară învățământului superior sau a cercetării științifice – o vechime de 15 ani în profilul postului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 septembrie 2021, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 23 septembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă (probă unică).

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare la Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultura Nucet, cu sediul satul Nucet, nr. 549, comuna Nucet, județul Dâmbovița, telefon 0245/267.003, fax 0245.267.003.

 

Articole care te-ar putea interesa...

LASA UN COMENTARIU!

Parerea ta conteaza!

×

Dă-ne un like pe Facebook